eğitim hakkı, Uzaktan eğitim, e-öğrenme, dershane

Teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimi eğitim üzerinde de etkili olmaktadır. Günümüzde eğitim sadece okullarla sınırlı kalmamakta, öğrencilere ve öğretimini her daim devam ettirmek isteyenler için birçok farklı seçenek sunulmaktadır. Eğitimin dijitalleşmesi ile birlikte uzaktan eğitim sistemlerinin önemi de giderek artmaktadır.

Günümüzde dijital eğitim ve öğretim, eğitime yön vermektedir. Sunduğu etkileşimli konu tekrarları, farklı aktiviteler ve eğlenceli konu anlatımlarıyla; öğrencilere ders çalışmayı sevdiren bir yönü bulunmaktadır.

Uzaktan eğitim nedir?

Uzaktan eğitim zaman ve mekana bağlı kalmaksızın eğitimin her alanda gerçekleşebilmesine imkan tanıyan sistemler bütünüdür. Daha esnek bir çalışma ve öğrenme imkanı sunması nedeniyle günümüzde gittikçe yayılmaktadır. Özellikle okul çağındaki çocuklar için faydalı etkilerinin fark edilmesinden sonra anne ve babaların tercihleri arasında yer almaya başlamıştır.

Uzaktan eğitim nasıl başladı?

Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimine baktığımızda kökeninin mektuplara kadar dayandığı görülmektedir. Ancak 1700’lü yıllar, uzaktan eğitimde büyük bir gelişime tanık olmuştur. Gazetelerin eğitim aracı olarak kullanılmaya başlanması uzaktan eğitimin gelişimini hızlandırmıştır.

Bilişim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmelerle uzaktan eğitimin de şekil değiştirmesine yol açmıştır. Radyo ve televizyon üzerinden iletilmeye başlanan dersler günümüzde online bir şekil almıştır.

Uzaktan eğitimin temel özellikleri nelerdir?

Uzaktan eğitim sürekli ve kesintisiz bir şekilde sunduğu eğitim anlayışıyla bütün öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Uzaktan eğitimde öğrenciler istedikleri zamanda istedikleri yerde öğrenmeye devam edebilme imkanı bulmaktadır. Bununla birlikte öğretmen ve öğrenciyi de bir arada bulunduracak iletişim yollarını barındırmaktadır.

Uzaktan eğitimin bir diğer özelliği de öğrenci farklılıklarını ortadan kaldırmasıdır. Her öğrencinin öğrenme hızı farklıdır. Öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim imkanı sunması dijital eğitim ve öğretim alanının genişlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kişiselleştirilmiş eğitim bir noktada etkileşimli eğitim olanağı da sunmaktadır.

İnternet tabanlı uzaktan eğitimin farkı nedir?

Uzaktan eğitim programları birçok farklı kaynak üzerinden yürütülebilmektedir. Ancak internet ve iletişim alanındaki gelişmeler şüphesiz uzaktan eğitimi farklı bir noktaya taşımıştır. İnternet tabanlı eğitimle birlikte, dijital eğitim ve öğretim hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.

İnternet ile sağlanan dijital eğitim programlarının en önemli farklı öğrencilerin öğrenim takiplerinin tutulabilmesidir. Ders sonucu öğrenme deneyimi öğretmenler ve öğrenciler tarafından ölçülebilmektedir.

İnternet üzerinden uygulanan dersler, öğrencileri sıkmaz ve onların derslere teşvikini sağlar. Eğitimin dijitalleşmesi öğrencilerin başarılarına olumlu katkılarda bulunmaktadır. Etkileşimli eğitim olanağı tanıyan e-öğrenme sistemleri öğrencilere farklı imkanlar tanımaktadır. 

Hayatınızı Değiştirmeye Şimdi Başlayın

EDOP Akademi ile dijital eğitim ve öğrenme alanında fark oluşturun. İstediğiniz zaman, dilediğiniz yerden; konu özetleri, etkileşimli konu tekrarları ve farklı etkinlikler ile öğrenmenin keyfini doyasıya çıkarın.

İnternet tabanlı eğitim ile gelişime ve değişime tanık olun.

İngilizce Eğitim

Hayatınızı Değiştirmeye Şimdi Başlayın

EDOP Akademi ile dijital eğitim ve öğrenme alanında fark oluşturun. İstediğiniz zaman, dilediğiniz yerden; konu özetleri, etkileşimli konu tekrarları ve farklı etkinlikler ile öğrenmenin keyfini doyasıya çıkarın.

İnternet tabanlı eğitim ile gelişime ve değişime tanık olun.