Çok Yönlü Gelişim Desteği

Uyguladığımız Tam Öğrenme Modülü ile öğrencilerin çok yönlü karakter gelişimini desteklemeyi amaçlayan dinamik bir çerçeve sunmaktayız. Uluslararası eğitim yaklaşımlarının en iyilerini bir araya getirerek, sadece akademik anlamda başarıyı değil, öğrencileri her anlamda gelişimlerini sağlıyoruz.

Günümüz dünyasında başarının boyutları sadece sınav başarısı ile sınırlı tutulmamakta. Akademik anlamda donanımlı olmanın yanında öğrencilerin yaratıcı, girişimci ve yetenekli yönlerinin gelişmesi beklenmektedir. EDOP Akademi olarak bizi yenilikçi kılan şey, gelişimi ve değişimi hiçbir zaman bırakmayan ve öğrencilerin beklentileri doğrultusunda evrilmeyi amaçlayan dinamik yapımızdır.

Öğrencilerin evrensel değerler arasından etik, disiplin, yaratıcılık ve kişilik gelişimi üzerine odaklanarak akademik başarı, liderlik ve girişimcilik gibi becerilerinin gelişimlerini sağlamaktayız.

EDOP Akademi’nin uyguladığı müfredat ve sistemle öğrenciler, sürekli olarak kendilerini keşfetme ve öğrenme ufkunu genişletirler.

Akademik Gelişimde Mükemmellik

Tam Öğrenme Modülü’nün başında gelen akademik mükemmellik ile öncelikli hedef öğrencilerin bilgi seviyeleri belirlenmektedir. Seviyelerine göre öğrenciler, eksik oldukları noktalarda desteklenerek bu eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Eşit seviyede olan öğrenciler online ortam üzerinden bir araya getirilerek bilgi paylaşımının kolaylaşması adına bir takım çalışmalar yaparlar. P0roje tabanlı yürütülen bu çalışmalarla öğrenciler, takım çalışmasını öğrenirler.

Çok Yönlü Kişisel Gelişim

EDOP Akademi’nin Tam Öğrenme Modülü ile öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için özel çalışmalar yürütülmektedir. Öğrenciler online olarak çeşitli yönlerinin gelişimini sağlayan ödevlerle özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmektedirler.

Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme

Yaratıcı düşünme; karmaşık olayların çözümünden, her gün karşılaşılan durumlara karşı tepki geliştirmeye kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştırmaktadır. Günümüzde, özellikle de iş hayatında, güçlü ve başarılı insanların ortak noktalarına bakıldığında yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerilerini çok iyi bir şekilde geliştirebildikleri görülmektedir.

Tam Öğrenme ile öğrenciler, bir nesneyi ya da bir kavramı kendi görevinin dışında kullanmayı ya da iki varlık arasında farklı şekillerde ilişki oluşturmayı öğrenirler. Yaratıcı ve yenilikçi düşünmenin yöntemlerini, uygulayarak hayata geçirmenin keyfini yaşarlar.

Girişimcilik Ve Liderlik Eğitimi

Girişimci olmak ve lider olmak iki ayrı kavram olarak değil de bir arada ele alınarak geleceğin girişimci liderlerinin gelişimleri için çalışmalar yürütülür. Başarılı olmuş girişimci liderlerin hayat hikayeleri öğrenciler gösterilir ve girişimci olmanın yolları öğrencilere aktarılır.

Sosyal Sorumluluk Bilinci

EDOP Akademi olarak öğrencilerin, sosyal sorumluluk yönü gelişmiş birer vatandaş olarak yetiştirmeleri için çalışmalar yürütmekteyiz. Çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygusunu geliştirmeye yönelik bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Evrensel Değerlerin Önemsenmesi

Lider ve başarılı birer birey olabilmek için toplum refahı ve dünya barışı gibi evrensel değerlerin de önemsenmesi gerekmektedir. Tam Öğrenme Modülü içerisinde, tüm dünyada kabul görmüş öğretilerle öğrencilerin başarılarının artırılması sağlanmaktadır.