School menus

Elementary School is truly an extraordinary place of learning. Our talented staff provides each student with a rigorous standards.

The homelike quality of our school contributes to a relaxed, focused experience for the child. Our indoor classroom activities are placed on open shelves for selection as interest and readiness inspires the child. Our outdoor environment offers a beautiful developed playground with manipulatives, tricycles, pets, and gardens.

4 Başlıkta Uzaktan Eğitim

Teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimi eğitim üzerinde de etkili olmaktadır. Günümüzde eğitim sadece okullarla sınırlı kalmamakta, öğrencilere ve öğretimini her daim devam ettirmek isteyenler için birçok farklı seçenek sunulmaktadır. Eğitimin dijitalleşmesi ile birlikte internet tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinin önemi de giderek artmaktadır. Günümüzde dijital eğitim 

Erken Yaşta Dil Öğrenmenin Önemi

Gittikçe sınırların daraldığı günümüz dünyasında farklı dilleri öğrenmek, eskisinden çok daha büyük bir öneme sahiptir. Durum böyle olunca yabancı dil eğitimi için yaş belirlemek de önem kazanıyor. Erken yaşta yabancı dil eğitimi pek çok olumlu etkilere sahip olmakla birlikte, çocuklar eğitilirken dikkat edilmesi gereken noktalar 

Çocuklar İçin Beslenme Alışkanlığı

Beslenmek, her yaştaki insan için hayati önem taşıyan temek bir ihtiyaçtır. Yaşam kalitesini, fiziksel ve zihinsel gelişimi büyük oranda etkilediği için doğru beslenme; gelişim çağında olan çocuklar açısından önemlidir. Okul çağı içerisinde bulunan çocukların doğru beslenme alışkanlıkları değişebilmekte ve sağlıksız gıda alımında artış gözlenebilmektedir. Hayatlarının 

4 Başlıkta Uzaktan Eğitim

Teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimi eğitim üzerinde de etkili olmaktadır. Günümüzde eğitim sadece okullarla sınırlı kalmamakta, öğrencilere ve öğretimini her daim devam ettirmek isteyenler için birçok farklı seçenek sunulmaktadır. Eğitimin dijitalleşmesi ile birlikte internet tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinin önemi de giderek artmaktadır. Günümüzde dijital eğitim 

Erken Yaşta Dil Öğrenmenin Önemi

Gittikçe sınırların daraldığı günümüz dünyasında farklı dilleri öğrenmek, eskisinden çok daha büyük bir öneme sahiptir. Durum böyle olunca yabancı dil eğitimi için yaş belirlemek de önem kazanıyor. Erken yaşta yabancı dil eğitimi pek çok olumlu etkilere sahip olmakla birlikte, çocuklar eğitilirken dikkat edilmesi gereken noktalar 

Çocuklar İçin Beslenme Alışkanlığı

Beslenmek, her yaştaki insan için hayati önem taşıyan temek bir ihtiyaçtır. Yaşam kalitesini, fiziksel ve zihinsel gelişimi büyük oranda etkilediği için doğru beslenme; gelişim çağında olan çocuklar açısından önemlidir. Okul çağı içerisinde bulunan çocukların doğru beslenme alışkanlıkları değişebilmekte ve sağlıksız gıda alımında artış gözlenebilmektedir. Hayatlarının