EDOP Akademi’den Çocuklara Özel Eğitim

Güçlü toplumlar, güçlü nesiller ile var olur. Bu da ancak iyi yetiştirilmiş çocukların hayata katılımıyla sağlanır.

Okul öncesi dönemde çocukların aldıkları eğitim, gelişimleri açısından  büyük önem taşımaktadır.

Özellikle 0 – 6 yaş arası okul öncesi dönem çocukların bilinçli bir şekilde yetiştirilmesi okul döneminde ve sonrasında çocuğun başarılı olması üzerinde etkilidir. Bu nedenle okula başlamadan önce çocuklar eğitim açısından desteklenmelidir.

Okul öncesi dönem çocukların; ruhsal, zihinsel, sosyal ve fiziksel yönden gelişimlerinin sağlandığı ve kişiliklerinin şekillendiği bir dönemdir. Çocuğun geleceğini de büyük ölçüde etkileyen bu dönemde, iyi bir eğitim almaları ilerideki başarıları açısından önem taşır.

Her çocuk algı, anlayış ve öğrenme yeteneği açısından farklı zeka gelişimine sahiptir. Bu nedenle her çocuğa aynı şekilde eğitim verilmesi, gelişimlerinin yavaşlamasına neden olabilir.

Her Çocuk Farklı Öğrenir

Çocukların zeka gelişimleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle de kendilerine özgü öğrenme modellerine göre hazırlanmış kişiselleştirilmiş eğitim programlarıyla, gelişimlerinin desteleniyor olması gerekir.

EDOP Akademi, çocuklara özel olarak hazırlanmış içerikleriyle her çocuğa farklı yaklaşır.

Erken Yaşta Dil Öğrenmek Daha Kolay

Çok zor gibi görünse de erken yaşta yabancı dil öğrenimi, doğru yöntemlerle yapıldığında çocuklar için çok daha kolaydır.

Bir insan beyninin gelişimi, altı yaşına kadar büyük ölçüde tamamlanır. Bu açıdan da düşünüldüğünde çocuk beyni, yeni bilgileri depolamakta çok daha hızlıdır.

Okul döneminde gelindiğinde, farklı derslere daha fazla önem verilmesi ya da ortaya çıkan not kaygısı, yabancı bir dil öğrenimini çocuklar açısından zorlaştırmaktadır. Ancak henüz okula başlamamış ve yeni şeyler öğrenmeye yönelik ilgi ve merakı olan bir çocukta bu durum oyun olarak anlaşılmaktadır. Çocuklar çok daha fazla zevk alarak ve eğlenerek yabancı dili öğrenebilirler. Erken yaşta yabancı dil öğrenmek, çocukların arklı alanlarda da gelişimlerini destekler. Özellikle zeka gelişimi için, erken yaşta yabacı dil eğitimi önemli bir role sahiptir.

EDOP Akademi doğuştan gelen farklılıkları ele alarak, çocuklar için özel dil programları sunar. Böylece çocuklar için yeni bir dil öğrenmek hem çok daha zevkli, hem de çok daha kolay bir süreç haline gelir.

Gelecek, Kodlama İle Şekilleniyor

Çocukların hayal dünyalarıyla geleceğin şekilleneceğinin farkındayız. Bu nedenle EDOP Akademi’de her çocuğun kendi yaşı için gelişimine uygun olan robotik ve kodlama eğitimi düzenlenir. Çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerinde onların destekçileri olmaktayız.

Dijital çağın içerisine doğan çocuklar gelecekteki yeniliklere de şekil vermekte. Kodlama dilini bilmek bir çocuğa farklı alanlarda yarar sağlamaktadır.

Dijital Çocuklara Özel, Zeka Oyunları

Dijital dünya içerisine doğan çocuklar zeka gelişimi için pek çok etkene maruz kalmakta. EDOP Akademi, zeka ve algı geliştirmeye yönelik hazırlanan farklı oyunlarla, çocukların eğlenirken gelişimlerinin devam etmesini sağlar.

Bilgisayar ya da tablet gibi teknolojik cihazlarla vakit geçirmeyi seven yeni nesil çocuklara özel hazırlanan oyunlarla, çok yönlü düşünebilmenin yolları öğretilir. Böylece çocukların sıkılmadan gelişimleri desteklenir.